Säännöt

Muistojen Suur-Saimaan Ajojen säännöt

STARTTIJÄRJESTYS

Lähtöjärjestys täsmennetään vuosittain tapahtumakohtaisesti.
lähtöjärjestyksellä pyritään ajoittamaan kaikkien venekuntien saapuminen määräpaikkaan, samaan aikaan.
Lähtöjä on 2-3kpl ~15min porrastuksella.
Sääntöinä käytetään normaaleja merenkulun huvialuksien väylälläliikkumissääntöjä ja nopeusrajoituksia rajoitusalueilla sekä tietenkin hyvää veneily-/ ja merimiestapaa. Promilleraja ajotapahtumassa kuljettajalla ja navigaattorilla 0-promillea.

VARUSTEET
Kelluntaliivit ovat pakolliset jokaisella veneissä mukana olevalla. Kypärän käyttö suositeltavaa. Jokaisessa osallistuvassa veneessä tulee olla vähintään 2 kg sammutin, hinausköysi, ankkuri sekä hätäkatkaisin kuljettajalla kytkettynä. Ohittaminen on kielletty ajettaessa uppoumanopeuksilla satama-alueilla sekä nopeus-rajoitusalueilla. Lähimmät veneet ovat velvollisia pysähtymään auttamaan mahdolliseen onnettomuustilanteeseen joutunutta venekuntaa. Jokainen venekunta vastaa itse siitä että vene täyttää vesiliikenteen vaatimat säännöt ja määräykset.

LIPPUOHJEET MASTERVENEESTÄ
Lippu ylhäällä – Tasainen/hidas ajonopeus, Lippu alasvedettynä – Vapaa/täysi ajonopeus. Tapahtumakohtaiset, täsmennetyt ajo-ohjeet tiedotetaan osallistujille pakollisessa kuljettaja-/navigaattorikokouksessa tunti ennen starttia!

TAPAHTUMAN LUONNE
Tapahtuma ei ole kilpailu, vaan kokoontumisajo. Jokainen osallistuva venekunta huolehtii omasta vakuutuksestaan ja vastaa omasta ajostaan. Ajon aikana tulee säilyttää riittävä turvaväli niin kulku- kuin leveyssuunnassakin.

Kuljettajien tulee noudattaa ennalta määrättyä suuntaa-antavaa reittiä. kuljettajien tulee huomioida katsojaveneet, sekä muut vesistön kulkijat riittävällä turvavälillä.
Ahtailla osuuksilla huomioitava riittävä tilannenopeus, sekä nopeusrajoitusalueilla noudatettava ehdottomasti opasteita!

Tapahtuman järjestäjillä on oikeus keskeyttää vaaraa-aiheuttava, tai muuten epäasiallisesti käyttäytyvän venekunnan ajot.

 

Sekä tiedostat ajavasi omalla vastuulla.
MSSA-organisaatio ei vastaa tapahtumasta koituneita kuluja, huomioikaa veneen, sekä miehistön vakuutukset kuuluu venekuntien itse järjestettäväksi.

MSSA-ORGANISAATIO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN SÄÄNNÖN MUUTOKSIIN!

2007-2018